แม้เศรษฐกิจไทยจะยังคงมีแนวโน้มชะลอตัว แผนกวิจัย ซีบีอาร์อี คาดการณ์ว่า ปี 2559 จะเป็นปีที่ดีขึ้นสำหรับประเทศไทย  ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่า  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือจีดีพีในปี 2559 จะเติบโตที่อัตรา 3.5% สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในปี 2558 ที่ 2.8%  โดยรวมแล้วแผนกวิจัย

ซีบีอาร์อี เชื่อมั่นว่าจากนี้ไปปัจจัยสำคัญสำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยปี 2559 คือ ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ การเติบโตด้านการท่องเที่ยว และราคาอสังหาริมทรัพย์ในทำเลชั้นดีที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา แผนกวิจัย ซีบีอาร์อีเห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริโภคเริ่มหันมาซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น   แผนกวิจัย ซีบีอาร์อี จึงคาดว่าตลาด อี-คอมเมิร์ซจะเติบโตขึ้นอย่างมากในปี 2559  ด้านผู้ค้าปลีกรายใหญ่หลายรายที่มีช่องทางในการขายสินค้าออนไลน์อยู่แล้ว เช่น เซ็นทรัล  เดอะมอลล์  เทสโก้โลตัส  และบิ๊กซี วางแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนยอดขายออนไลน์ในปี 2559 อีกด้วย

การเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ในปี 2558 ปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมีจำนวนสูงถึง 29.8 ล้านคน ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อันเป็นผลมาจากการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มากถึง 26% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด และขยายตัวถึง 10 เท่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จาก 7 แสนคนในปี 2548 เป็น 7 ล้านคนในปี 2558

ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นได้ส่งผลให้อัตราการเข้าพักเฉลี่ยของโรงแรมในย่านใจกลางกรุงเทพฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง จนเกือบแตะระดับ 75%    อย่างไรก็ตาม อัตราค่าห้องพักยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก

อสังหาริมทรัพย์ในทำเลชั้นดีของใจกลางกรุงเทพฯ มีราคาสูงขึ้น

แผนกวิจัย ซีบีอาร์อี คาดการณ์ว่า ราคาคอนโดมิเนียมใหม่ในทำเลชั้นดีของใจกลางกรุงเทพฯ จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 โครงการคอนโดมิเนียมชั้นนำบางโครงการสามารถทำลายสถิติราคาที่มากกว่า 3 แสนบาทต่อตารางเมตร และยังคงยอดขายได้ในระดับสูง   แผนกวิจัย ซีบีอาร์อี มองว่าความสำเร็จของโครงการเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการตอบโจทย์ความต้องการของผู้ซื้อ ทั้งในด้านทำเล คุณภาพ การออกแบบ และรายละเอียดวัสดุที่เลือกใช้   แผนกวิจัย ซีบีอาร์อี มั่นใจว่าผู้ซื้อจะยังคงยอมจ่ายราคาที่สูงขึ้นในปี 2559 สำหรับโครงการที่มีทั้งคุณสมบัติตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ